Ergoterapi / Ergonomi / Rideterapi
Arbejd med din angst og styrk din kropskontakt.
 • Få mere kontakt til og føling med din krop.
 • Heste sætter gang i vores indre processer ved at skabe kontakt. Dette giver mulighed for, at man kan styrke sin egen evne til kontakt. Styrk dine sociale kompetencer, fx din evne til kontakt til andre mennesker.
 • Overvind din frygt for heste.
 • Styrk din balance og fysik.

 

Rideterapi tilbydes:

 • Børn og voksne
 • Individuelt til personer med psykiske lidelser, hvor personen har behov for mere kontakt til sin krop eller behov for kontakt til et levende væsen for at kunne styrke sine sociale færdigheder.
 • Personer med stress, angst og depression, hvor personen har behov for mere kontakt og føling til sin krop.
 • Personer med angst for heste og / eller rideangst, og som ønsker at komme af med denne angst.
 • Personer med sansemotoriske problemer.

 

 

Rideterapi

Rideterapi - Krop og kontakt.
 
Rideterapi er behandling til hest eller ved samvær med hesten.
Det er en aktiv træningsform, der forudsætter et samarbejde mellem menneske og hest.
 
I samværet med hesten trænes:
 • Kontakt til hesten, kontakten til dig selv
 • Sammen med mig er hesten terapeut.

Ridning giver et bedre velvære, og styrker din fysik og psyke.

 

Fysisk:

I rideterapi trænes: Balance, muskelstyrke, udholdenhed, koordination, afspænding og udspænding. Derudover forbedrer man sit kredsløb og sin lungefunktion.

 Man får gennem ridningen bevæget kroppen godt igennem. Dette kan være med til at mindske smerter. Hestens varme og bevægelser påvirker rytteren i en positiv retning. Hvis man er stiv, bliver man løsnet.

Dele af kroppen, man normalt ikke bruger, bliver bevæget igennem af hestens bevægelser. Dermed øges ens bevægelighed og smidighed samtidig med at musklerne styrkes. Ens kropsbevidshed øges, og man opnår en bedre holdning.

Ridningen kræver at man korrigerer sin holdning, så man sidder lige på hesten. Dette påvirker også ens holdning positivt, når man ikke sidder på heste.

 

Ridning styrker og træner ens sanser:

 • Vestibulærsansen:                  Balance/ligevægt
 • Den proprioceptive sans:       Led, sener og muskel/muskel-ledsans
 • Den visuelle sans:                    Syn
 • Den taktile sans:                       Følesans
 • Den auditive sans:                    Hørelsen

Smags og lugtesansen stimuleres også.

Herudover kan ridning både hæve og sænke arousel (vågenhedsniveau i hjernen)

Psykisk:

Kontakt og samvær med heste kræver, at man kan være til stede i NUET.

Der trænes: Koncentration, kontakt til kroppen, kontrol og tillid.

I samspillet med hesten er det nødvendigt, at rytteren kan styre hesten, hvilket kræver, at man tør tage styringen, at man tør føre.

En hest vil altid søge efter rytterens svage sider. Man kan kun få hesten til at gøre noget, hvis man har kontakt til den. I det samspil er det også nødvendigt, at man kanlæse hesten. Dette kan øge ens evne til at kunne sætte sig ind i menneskers tankegang.

Gode oplevelser med hesten og succeser kan også styrke ens selvværd.

 
Rideterapi foregår:

I stald, på bane, i ridehal eller ude i naturen - alt efter behov.
 
 
 
Praktiske oplysninger:
 
Medbring praktisk /  varmt tøj, ridehjelm / cykelhjelm, fodtøj med lille hæl; evt. ridestøvler / gummistøvler.
 
Der arbejdes kun med én rytter ad gangen / pr. lektion.
Lotte Erri | CVR: 24980383 | Kærbølvej 52, 6760 Ribe  | Tlf.: 6174 8301 | lotteerri@gmail.com