6174 8301

Kongeåvej 89, Sønderskov, 6650 Brørup

Medlem Sentense

Som ergoterapeut mener jeg at aktivitet i livet - en aktiv hverdag med meningsfulde aktiviteter, er med til at skabe vores identitet og hvem vi er.

Sygdom, både fysisk og psykisk, kan påvirke vores evne til at agere og dermed give os et mindre aktivt liv, end vi måske ønsker.

Som ergoterapeut vil jeg hjælpe hjælpe dig med at komme i gang igen, eller til at vedligeholde det niveau, du allerede er på.​​

Løs problemet med en ergoterapeut
I samarbejde med dig undersøger jeg, hvad der er vigtigt for dig i din hverdag, og hvad du oplever som et problem.

Derefter vil vi sammen styrke din handleevne og dermed din livskvalitet.​​​

Som ergoterapeut går jeg meget op i at lave så præcis en afklaring af, hvor behovet for indsatsen er, benytter jeg ofte undersøgelsesredskabet COPM.​

Jeg tager udgangspunkt i ADL (Almindelig Daglig Levevis) - de aktiviteter vi har i vores hverdagsliv.

COMP undersøgelse
COPM (Canadian Occupationel Performance Measure) et måleredskab udviklet af canadiske ergoterapeuter.

Når der laves en COPM, er det hele tiden klienten, der er i centrum.

Mit fårmål som ergoterapuet er at give mine klienter den bedste behandling. Det gør jeg ved at udføre en COPM, da formålet ved denne type undersøgelser er at få prioriteret klientens aktivitetsproblemer ud fra, hvad der har mest betydning for klienten selv.

Resultatet af dette danner et godt udgangspunkt for det videre ergoterapeutiske forløb.

En afklaring af, hvor der skal sættes ind samt basis for en klar målsætning. COPM kan desuden bruges til at måle resultater af træningen.

Jeg laver ofte COPM i begyndelsen af et forløb og igen med passende intervaller, som fastsættes af mine klienter og jeg som ergoterapeut.

De belastningslidelser som hyppigst opstår, hvis der er ergonomiske problemer, er gener eller skader i muskler, led, sener og nerver. Det kan for eksempel være muskelinfiltrationer, slidgigt og seneskedehindebetændelse.

Ergonomi handler om samspillet mellem menneske, arbejde og miljø.

Belastningsskader kan skyldes

  • Uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen
  • Manglende tekniske hjælpemidler
  • Uhensigtsmæssig organisering af arbejdet
  • Forkert arbejdsteknik
  • Anvende god arbejdsteknik

Man bør altid bruge kroppen på en hensigtsmæssig måde og undgå arbejdsbevægelser og belastninger som giver risiko for skader og nedslidning. Uhensigtsmæssige arbejdsbevægelser er f.eks. tunge løft, ensidigt gentagne bevægelser, meget stillesiddende arbejde, knæliggende arbejde, arbejde over skulderhøjde etc.

Forebygge skader
Ved at tænke i ergonomi kan skolen/uddannelsesstedet og eleverne/de studerende være med til at forebygge skader.​​

Virksomheder
Glade og tilfredse medarbejdere er drivkraften i en virksomhed. Har man stillesiddende eller hårdt fysisk arbejde, er det vigtigt at kroppen er i balance.

Når vi trives stiger arbejdslysten og sygefraværet falder. Vi har mulighed for at lave ordninger af forskellig karakter, så du kan sætte sundhed og livsglæde i højsædetpå din virksomhed.

Bilen slides forskelligt afhængigt af om den kører på grus eller asfalt, ligesom hastigheden har betydning for dens levetid. Det samme gælder den menneskelige organismei forhold til det den udsættes for! Det kan derfor have afgørende betydning hvordan vores arbejdsplads er indrettet.

En anden væsentlig faktor er hvordan vi bruger vores bevægeapparat under arbejdet.

Nogle biler skal tunes på én måde, andre på en anden. Derfor tager min vejledning altid udgangspunkt i dine styrker og ikke bare angivne mål og højder for stole og bordindstilling. Vejledningen bliver derfor yderst individuel, og helt ud fra dine symptomer.​​​​

 
Klinik1Find mig her Kongeåvej 89
Sønderskov
6650 Brørup